Tip Geschikt voor MKB en Home Server.

Voordelen eigen DHCP Server

 • Flexibiliteit

 • Controle

 • IP adressen "vastleggen"

1. dhcpd.conf voorbeeld

# Globale Opties
option domain-name "edsel.eu";
option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.1.1;
    option ntp-servers 192.168.1.1;
    range 192.168.1.200 192.168.1.240;
    }


# Deze apparaten krijgen een vast IP
host pc1.edsel.eu {
        hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
        fixed-address 192.168.1.101;
        }
host pc2.edsel.eu {
        hardware ethernet 11:22:33:44:55:66;
        fixed-address 192.168.1.102;
        }

2. dhcpd.conf verklaring

option domain-name

Domein naam van je netwerk

option domain-name-servers

DNS server adres(sen)

subnet

Subnet van het netwerk waarin de DHCP Server zich bevindt

option routers

IP adres van de Router of Gateway

option ntp-servers

Adres van de Netork Time Protocol server

range

IP adressen die dynamisch worden uitgedeeld

host pc1.edsel.eu

Willekeurige maar herkenbare naam voor eigen duidelijkheid

hardware ethernet

Het MAC adres van pc1.edsel.eu

fixed-address

pc1.edsel.eu krijgt altijd IP 192.168.0.101